O Konferencji

bialecki_marczynski

Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,

w codziennej pracy ortopedycznej spotykamy się niestety z sytuacją stawów rzekomych zakażonych oraz zakażeń okołoprotezowych. Powikłania te występują w różnym czasie po operacji, często późno, kiedy oczekujemy powrotu chorego do zdrowia. Niweczą one nawet najbardziej kunsztowne operacje i stają się porażką ortopedy oraz chorego z niewiadomą często perspektywą. Dlatego też zagadnienia te stanowią temat naszej konferencji „Stawy rzekome zakażone oraz zapalenia okołoprotezowe, nowe spojrzenie”, na którą serdecznie Państwa zapraszamy, jako autorytety codziennej pracy ortopedycznej.

Konferencja odbędzie się w dniu 24 marca 2018 roku w Warszawie. Spotkanie uświetnią wykłady znamienitych gości z Niemiec i Włoch. 

Jesteśmy przekonani, że Państwa udział, zarówno czynny, jak i bierny pozwoli wspólnie wypracować drogi postępowania i leczenia tych jakże złożonych powikłań.

Mamy nadzieję, że atmosfera spotkania umożliwi dopełnienie formalnych prezentacji
w kuluarach, a udział sponsorów i ich ofert umożliwi weryfikację zasadnych dróg leczenia.

Serdecznie zapraszamy!

                                                                             

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego                     Przewodniczący Komitetu Naukowego

             Dr n. med. Jerzy Białecki                                        Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński