Komitet Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCY

Dr n. med. Jerzy Białecki