Organizatorzy

Klinika Ortopedii CMKP 
SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku 
Kierownik Kliniki – prof. dr hab. n. med. Wojciech J. Marczyński

Oddział II – Ortopedia Dorosłych CMKP
SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku 
Kierownik Oddziału – dr n. med. Jerzy Białecki